gumiranje spremnika iznutra

 • u većem autoklavu za maksimalne dužine do 6 m, promjera do 3 m
 • u manjem autoklavu za maksimalne dužine do 3 m, promjera do 1,5m

- materijali za gumiranje pripremaju se prema mediju za koji su posuda ili ventil namijenjeni najčešći materijali su:

 • EBONIT (tvrda guma 70 Sh D skale), izuzetne kemijske otpornosti
 • CLIIR (clorbutilna guma 45 Sh A skale), niske kemijske otpornosti, vulkaniziran
 • NR – SBR (guma s povišenom otpornošću na habanje)

Materijali kojima se gumirani elementi štite ih od korozivnih i abrazivnih utjecaja medija koji su u njima prisutni.

 • priprema površine posude za gumiranje
 • priprema i nanos gumene smjese
 • vulkanizacija parom i vrućom vodom
 • završna obrada
 • ispitivanje / kontrola nepropusnosti elektroindukcijskom metodom
 • prateća dokumentacija: garancija na kvalitetu izvedenog posla, uvjerenje o elektroindukcijskom ispitivanju gumirane površine, atest i tehničke karakteristike za ugrađeni materijal te dijagram vulkanizacije
 • gumiranje različitih rezervoara za agresivne medije (kiseline, lužine)
 • kompletni cjevovodi ili njihovi dijelovi
 • kućišta ventila (membranski ventili)
 • bazeni
 • vibratori za čišćenje metalnih otkivaka
 • anionsko-kationski izmjenjivači
 • različite galvanske kade i drugo