e13

Certifikat za obnovljene gume

Od 11.09.2002. Gumiimpex-GRP d.d. Varaždin posjeduje Certifikat prema međunarodnom Pravilniku ECE R 109.00 ”Jednake odredbe o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice”.

HOMOLOGACIJA: E13-109R-000015
Ova homologacija omogućuje uporabu Gumiimpex-GRP-ovih obnovljenih guma i prometovanje cestama Europske unije.

Recertifikacijskim auditom Gumiimpex-GRP-ove linije za obnavljanje teretnih guma, u svibnju 2012. godine, potvrđeno je da linija u svim kontroliranim parametrima zadovoljava odredbe međunarodnog Pravilnika ECE R 109.00 uključujući i nešto više stupnjeve brzinskih indeksa i indeksa opterećenja.

Pregledajte ECE R 109 Certifikat