LABORATORIJ

Suvremeno opremljen laboratorij s vrhunskim umjerenim instrumentima za ispitivanje fizikalnih karakteristika gumenih smjesa i gotovih proizvoda osigurava sljedljivost i stalnu ujednačenu kvalitetu proizvoda.

Obučeni operateri, koristeći odgovarajuću laboratorijsku opremu, ispituju i razvijaju gumene smjese i gotove proizvode kroz osnovne karakteristike:

– utvrđivanje tvrdoće po skalama Shore A i Shore D te po skali IRHD

– određivanje resteznih svojstava materijala kao što su guma, plastika, kompoziti, koža itd.

  • rastezna čvrstoća
  • otpornost na daljnje kidanje
  • kompresija
  • cijepanje
  • odvajanje
  • smik
  • relaksacija
  • histereza

– vulkanizacijske (rheometarske) karakteristike sirovih gumenih smjesa

– utvrđivanje trajne deformacije sabijanjem

– utvrđivanje svojstava materijala kao što su gustoća, volumen, dimenzije, bubrenje u raznim medijima itd.

– utvrđivanje promjene svojstava pod utjecajem ubrzanog starenja u raznim uvjetima i/ili medijima

– utvrđivanje habanje materijala

– utvrđivanje raznih specifičnih svojstava materijala na zahtjev kupaca po standardima ISO, DIN, ASTM, FDA itd., ili po internim standardima kupaca

Sva ispitivanja rade se prema utvrđenim i propisanim međunarodnim standardima i popraćena su zapisima i laboratorijskim izvještajima u pismenom i elektroničkom obliku.