gumiimpex_526_26052011_photo&copyright by godar

• moguće spajanje traka maksimalne širine do 4 m

• narudžbe prema kataloškom odabiru (proizvođači HABASIT i SAMPLA)

PVC: za trake opće namjene

• povoljan odnos; cijena - kvaliteta

• otpornost na klor, vlagu i prljavštinu

PU: za trake zahtjevnije primjene

• otporan na trošenje, masti

• odlična odvojivost s trake

• adhezivna i neadhezivna površina

SILIKON: za prehrambene trake

• visoka adhezivnost

• odlična odvojivost s trake

NBR: za trake u papirnoj industriji

• visoka otpornost na trošenje

PAMUK: za transport tijesta u prehrambenoj industriji

POLIOLEFIN: za duhansku i prehrambenu industriju

TEFLON: za visoke temperature

UMREŽENI POLIAMID:

• za specijalne primjene, izuzetno otporan na trošenje

POLIETILEN: za drvnu, prehrambenu i duhansku industriju

• odlična otpornost na povišene temperature

• odlična otpornost na trošenje

EPDM: otporan na trošenje

NETKANI TEKSTIL: otporan na trošenje, "mekani transport"

• laki transportni sistemi unutarnjeg transporta

• transport poluproizvoda i gotovih proizvoda

• procesne transportne trake koje sudjeluju u procesu izrade proizvoda

• antistatične transporte trake (s posebnom oznakom)

• HabasitLINK modularne trake

• Cleanline trake

• HyGUARD trake

• tekstil, proizvodnja vlakana, tekstilni tisak, proizvodnja netkanih materijala

• tisak, papir, pošta

• prehrana – pekare, konditori, biskviti, meso, riba, perad

• duhan

• poljoprivreda (voće i povrće)

• opći transport – distribucija, pakiranja, aerodromi, plastika, elektronika

• drvo – obrada drva, proizvodnja ploča, izolacijskih materijala

• uredski strojevi – za brojanje i sortiranje novca, kopirni strojevi

• aluminij i staklo

• razne specijalne primjene – obrada metala, automobili, mramor, kamen, keramika, fitness