Moraju li se papci češće njegovati zato što su gumene podloge mekanije i nema toliko habanja papaka?

 • NE – kao i kod normalnih podnih obloga, preporučuje se dvaput godišnje temeljito obraditi papke. Prednost je kod gumenih obloga u tome što održavaju papke zdravijima i čuvaju ih od mehaničkih oštećenja pa sami tretmani oduzimaju znatno manje vremena.

Funkcionira li čišćenje poda s kanalićima neometano?

 • DA – jer su gumene obloge izrezane i prilagođene točnim dimenzijama poda i kanalića i jer su životinje aktivnije na mekanoj podlozi, više se kreću pa se nečistoće ravnomjerno raspoređuju.

Isplati li se investicija u mekane podne obloge?

 • DA, jer se povećava mobilnost i produktivnost goveda,
 • jer se smanjuju mehaničko-traumatska oboljenja papaka,
 • jer se smanjuju osipanja stada do kojih inače dolazi zbog bolesti papaka,
 • jer se poboljšava plodnost,
 • jer su znatno manji troškovi obnove stada i prostora nego inače,
 • jer se smanjuju troškovi održavanja i veterinarski troškovi,

Zašto su protuklizne i mekane podne obloge bitne osobito za junice?

Bitne su:

 • jer su prvi tjedni preobrazbe teladi u junice najosjetljiviji kad je riječ o bolestima papaka,
 • jer u tom razdoblju oboljenja, osobito oboljenja papaka, imaju najteže posljedice,
 • osobito za kasniju produktivnost koju ni nastupajuća laktacija ne može kompenzirati.

Pridonose li podne obloge smanjenju troškova za obnovu stada?

 • DA – jer na podu sigurnom od sklizanja goveda pokazuju mnogo veću želju i aktivnost glede rasploda,
 • jer se sprječava prerano osipanje stada,
 • jer se na taj način proširuju i poboljšavaju mogućnosti uzgoja.

Mogu li se podovi s kanalima obložiti gumenim oblogama?

 • DA – jer se za svaku izvedbu poda obloge i izrezi na njima mogu prilagoditi zatečenoj situaciji..
 • Zašto su ustvari papci na mekanijim podlogama zdraviji?
 • Ne dolazi do opterećenja, pogotovo zadnjih papaka.
 • Ne oštećuje se nosivi rub papka kao na tvrdom podu.
 • Težina se ravnomjerno raspoređuje po cijelom papku.
 • Kod aktivnijih životinja papci su mnogo bolje prokrvljeni.

Liježu li junice češće na prolazima obloženim gumenim oblogama?

 • NE – jer ih mekana podloga oslobađa straha od klizanja i ozljeda te se češće i slobodnije kreću nego inače.