Gumiimpex-GRP d.d. Pavleka Miškine 64 c
  42 000 VARAŽDIN                                         
  HRVATSKA
   
Uprava: DAMIR KIRIĆ, predsjednik uprave
  VESNA CANJUGA, član uprave
Nadzorni odbor: RUDOLF KIRIĆ, predsjednik
   
Telefon: + 385 42 404 500
Telefax: + 385 42 404 542
e-mail: info@gumiimpex.hr
   
Banka: SOCIETE GENERALE – Splitska banka d.d.
Transakcijski račun – IBAN: HR2023300031100384415
Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Transakcijski račun – IBAN: HR7023600001101902620
   
Mjerodavni sud: Trgovački sud u Varaždinu
MBS: 70068018
MB: 1869809
OIB: 82298562620
Djelatnost: 22.19 (NKD od 2007.)
   
Temeljni kapital: 30.871.440,00  kn – uplaćen u cijelosti
Nominalna vrijednost dionice: 257.262 dionica – 120,00 kn