Projekti

 

Kratki opis projekta: Predmetnim projektom riješiti će se problem nedovoljne iskorištenosti potencijala korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu
poduzeća Gumiimpex-GRP d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati: Glavni je cilj projekta podići razinu korištenja obnovljivih izvora energije izgradnjom fotonaponske elektrane na vanjskoj nadstrešnici.

Provedbom projekta doprinijeti će se:

a)smanjenju potrošnje (uštedi) isporučene energije za 35.55 %;

b)povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom procesu;

c)smanjenju emisije CO2 za više od 430 t/god.

Razdoblje provedbe: 2018. do 2019.
Kontakt osoba: tomislav.oskorus@gumiimpex.hr

LINKOVI:

  

 

Copyright © 2013, GumiImpex - GRP | Mapa stranice