6_guma01_photo_GTP,crna podloga

 • izrada kalupa prema konkretnom uzorku ili nacrtu proizvoda
 • poliuretan je visokokvalitetan umjetni materijal (elastomer) koji "zamjenjuje" gumu
 • vrlo dobre fizikalno-tehničke karakteristike: čvrstoća, prekidno istezanje, tvrdoća, odbojna elastičnost, velika otpornost na habanje
 • odlične kemijske karakteristike – postojanost prema hidrolizi i starenju, otpornost na mikroorganizme, na razrijeđene kiseline i lužine
 • tvrdoća od 70 do 95 Sh A skale
 • hladna ili topla prerada
 • oblikovanje prskanjem, lijevanjem u kalupe i lijevanjem direktno na valjke "ribbon flow"
 • stabilizacija
 • završna obrada
 • izrada visokoopterećenih strojnih dijelova
 • kotači za viličare
 • ulošci raznih spojnih elemenata za prijenos rotacijskih gibanja (spojke)
 • oblaganje valjaka (pogonskih, transportnih, grafičkih i sl.)
 • oblaganje metalnih površina u svrhu poboljšanja otpornosti prema trošenju
 • brtveni dijelovi za hidrauliku i pneumatiku