Projekt “MOSE” – Vrata Venecije

Projekt “MOSE” – Vrata Venecije

Projekt MOSE ( MOJSIJE) jest projekt za zaštitu Venecije od poplava. Projekt je integrirani zaštitni sustav, koji se sastoji od niza mobilnih brana, koje su sposobne izolirati Venecijansku lagunu od Jadranskoga mora kada plima pređe utvrđenu razinu (110 cm), pa sve do maksimalnih tri metra. 

Ideja je da se uoči dolaska poplave s otvorenog mora, posebnim podvodnim branama zatvore tri otvora u venecijansku lagunu – kod prolaza Lido, Malamocco i Chioggia. Tokom tih nekoliko sati, Venecijanska laguna bi bila zatvorena i brodovi ne bi mogli slobodno ulaziti. Te podvodna pregradna vrata ležala bi na dnu mora i bile bi konstruirane kao specijalni rezervoari napunjeni zrakom, odnosno vodom. Kad bi se punili zrakom, tada bi se podizali prema površini mora i zatvarali ulaze u Lagunu, a kad bi se ispumpao zrak, ponovno bi polegli na dno mora. Brane bi bile široke oko 20 metara, a visina bi varirala o dubini mora – od 20 do 30 metara. Projekt predviđa postavljanje oko 78 brana, a njihov vijek trajanja je oko 50 godina.

U jednom od najvećih građevinskih projekata u povijesti Italije vrijednog više od 7 milijarda eura, sudjeluju i dvije hrvatske firme; Brodosplit i Gumiimpex-GRP.

Brodosplit će isporučiti 63 brane koje obuhvaćaju 20.000 tona ugrađenog čelika ukupne vrijednosti s radovima i logistikom preko 70 milijuna €. Paralelno s izgradnjom čeličnih brana u Brodosplitu, Gumiimpex-GRP  je specijaliziran za proizvodnju zaštitnih gumenih obloga, izrađuje gumene odbojnike koji su sastavni dio brana i na kojima leže na morskom dnu. Bitno je za istaknuti suradnju hrvatskih kompanija i odluku talijanskog investitora da nakon gotovo jednogodišnjih ispitivanja u pogonima kineskih kompanija i nezadovoljstvu rezultatima, gradnju važne opreme povjeri domaćim tvrtkama.

Alat za oblikovanje i izradu gumenih odbojnika, u kojem nakon procesa formiranja i vulkanizacije nastaje gumeni odbojnik impresivne mase od 920 kg, a na svaku čeličnu branu montira se više ovakvih odbojnika, što na razini ugovorenog projekta znači isporuku oko 300 komada.

 VIDEO – Projekt MOSE


Email page
Podijeli: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email