gumiimpex_solari_04_31072013_photo&copyright by darko gorenak godar

Projekt je završen u rujnu 2013. godine u suradnji sa Solektra d.o.o. i Solvis d.o.o.. Izgrađene su tri integrirane solarne elektrane na proizvodnim i poslovnim prostorima Gumiimpex-GRP-a. Dvije elektrane snage po 221 kW na lokaciji Pavleka Miškine 64 c i jednu snage 999 kW u Slobodnoj zoni Varaždin, koja je ujedno i najveća integrirana solarna elektrana izgrađena u Hrvatskoj.

Solarna elektrana Gumiimpex snage 999 kW ima očekivanu godišnju proizvodnju od 1.113 MWh ekološki čiste električne energije. Očekivani godišnji prinos je oko 1.125 kWh po kilovatu instalirane snage. Elektrane imaju i svoju ekološku komponentu te će se tijekom 30 godina rada u okoliš ispustiti oko 16.835 tona manje ugljičnog dioksida u odnosu na proizvedenu električnu energiju u klasičnim elektranama na fosilna goriva.

Izvođači radova:

imagessolektra