• spajanje vrućim postupkom do maksimalne širine od 1400 mm
 • za spajanje hladnim postupkom nema ograničenja
 • standardne karakteristike trake
 • trake koje udovoljavaju posebnim zahtjevima:
 • temperaturno otporne (do 125°C, 150°C i 210°C)
 • za transport oštrog materijala, s neprobojnim uloškom
 • otporne na utjecaj mineralnih ulja i masti
 • dizajnirane za transport komadnog tereta (sprječava klizanje tereta po traci)
 • s donjim poliesterskim slojem koji omogućava dobro klizanje po limu
 • s povećanom otpornošću na habanje
 • antistatične elevatorske trake s mogućnošću montaže šalica raznih dimenzija za transport rasutog tereta
 • vatrootporne - samougasive trake
 • rebraste trake s vulkaniziranim poprečnim i uzdužnim rebrima za svekoliku primjenu u svim proizvodnim i uslužnim djelatnostima
  • transportne trake za komadne ili rasute terete proizvode se za širok raspon primjene u različitim uvjetima uporabe
  • dobro definiranje karakteristika trake preduvjet je za njezinu efikasnu konačnu uporabu s aspekta snage - vlačna izdržljivosti, broja umetaka (platana), debljine gumenih slojeva, karakteristika slojeva i gumene obloge za otpornost na temperature te agresivne medije, za vuču tereta pod kutom (elevatorske trake)
  • spajanje transportnih traka može biti tzv. "vrućim postupkom" kada se traka spaja vulkanizacijom  ili "hladnim postupkom" pri čemu se slojevi spaja ljepljenjem
  • montaža transportnih traka moguća je i u pogonima ili postrojenjima na lokaciji korisnika
  • terenska stručna ekipa može otkloniti kvarove i spriječiti dulje zastoje u radu
  • kamenolomi, pješčare
  • cementare, betonare
  • rudnici, asfaltne baze
  • oprema za cestogradnju, gradnju tunela, kanala, mostova
  • industrija kamena, keramike i granita
  • poljoprivreda
  • željezare, ljevaonice, metaloprerađivačka industrija
  • kemijska industrija
  • drvna industrija, pilane
  • industrija ambalaže
  • tvornice šećera, škroba, soli
  • mlinovi, silosi
  • prehrambena industrija
  • industrija pića
  • industrija ekspandirane gline, ciglane
  • industrija stakla
  • industrija recikliranja materijala
  • spalionice otpada
  • trake u potencijalno eksplozivnom okruženju
  • brodogradnja i pristaništa (luke)
  • robni terminali, trgovine
  • aerodromi
  • pošte