Odabir1

U skladu sa svojom ekološkom usmjerenošću, odlučili smo investirati u vlastite solarne elektrane.

Projekt je završen u rujnu 2013. godine u suradnji sa Solektra d.o.o. i Solvis d.o.o.. Izgrađene su tri integrirane solarne elektrane na proizvodnim i poslovnim prostorima Gumiimpex-GRP-a. Dvije elektrane snage po 221 kW na lokaciji Pavleka Miškine 64 c i jednu snage 999 kW u Slobodnoj zoni Varaždin, koja je ujedno i najveća integrirana solarna elektrana izgrađena u Hrvatskoj.

Gumiimpex-GRP će kroz 30 godina rada ovih solarnih elektrana u okoliš ispustiti oko 16.835 tona manje ugljičnog dioksida, u odnosu na proizvedenu električnu energiju u klasičnim elektranama na fosilna goriva.