Nove preše u proizvodnji Gumiimpex-GRP-a

26.04.2019

Proizvodnja gumeno tehničkih proizvoda osuvremenila se za dodatne dvije klasične preše velikih dimezija.  Radi se o jednoj klasičnoj preši koja ima dvije etaže, dimenzija 2500×1100 mm, te drugoj klasičnoj preši dimenzija 1200×1200 mm.  Preše su specijalizirane za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda većih gabarita. 

Montaža klasičnih preša u proizvodnji Gumiimpex-GRP-a

Ovom investicijom Gumiimpex-GRP uvelike će olakšati i ubrzati proces proizvodnje gumeno tehničkih proizvoda velikih gabarita, što će nam omogućiti da i dalje budemo kvalitetni dobavljači postojećim i budućim kupcima.

Tržište za proizvode iz klasičnih preša je većinom područje EU, a bitno je napomenuti da je zastupljenost preša ovog tipa u Europi jako mala. S ovom investicijom vrijednom 5 milijuna kuna upotpunjavamo proizvodni asortiman naših proizvoda, što će omogućiti optimalniju proizvodnje, i na taj način otvoriti mogućnost za nova zapošljavanja.

Novi laboratorij u GumiImpex GRP-u

Kako bi zaokružili ulaganja u proizvodnju, osuvremenili smo postojeći laboratorij, radi dodatne kontrole kvalitete naših sirovina i gotovih proizvoda.